Sport do ostravských škol

.

SBA Squash club se, jako mnohé jiné spolky, zapojil do projektu „Ostrava!!! Evropské město sportu 2014“. Zde se ucházel o přízeň, a tedy o dotaci, s projektem „Sport do ostravských škol“, který měl za cíl seznámit žáky 8. a 9 tříd základních škol a studenty 1. a 2. ročníků škol středních se základy squashe, badmintonu a spinningu.
Mnozí mají za to, že se jedná o sportovní aktivity, které není nutné představovat, skutečnost však byla ta, že žáci i studenti o těchto sportovních činnostech mnoho neví.

Žákům a studentům bylo umožněno bezplatně vyzkoušet, ve třech po sobě jdoucích hodinách tělocviku, všechna tato sportovní vyžití, to vše pod vedením zkušených instruktorů a učitelů škol.

Této možnosti využily tyto školy:

Základní škola a mateřská škola,
Ostrava – Zábřeh, Horymírova ul.

Soukromá základní škola, spol. s r.o.,
Ostrava – Vítkovice, Pasteurova ul.

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium,
Ostrava – Zábřeh, Středoškolská ul.

Střední zahradnická škola Ostrava,
Ostrava – Hulváky, Žákovská ul.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Ostrava – Mar. Hory, ul. 1. máje

Do projektu se zapojilo přes 300 žáků základních škol a více jak 500 studentů středních škol, kterým se věnovalo 12 instruktorů po dobu celého druhého pololetí.

Nebýt však otevřenému a vnímavému přístupu ředitelů zmíněných škol a obětavosti učitelů tělocviku těchto škol, nesetkal by se projekt s tolika pozitivními ohlasy.

Děkujeme proto všem těm učitelům a ředitelům, kteří se nebáli a věnovali mnoho svého volného času změnám rozvrhů ve školách, aktivně nám pomohli celý projekt zvládnout a nedali se odradit tím, že sportovní centrum „není v tělocvičně ve škole“, ale musí i s žáky přijet do Ostravy – Zábřehu.

Speciálně pak děkujeme Střední zdravotnické škole a jejím pracovníkům, kteří stáli u zrodu celého projektu.

Zvláštní poděkování pak patří Magistrátu města Ostravy, který zajistil financování projektu a Ing. Martinu Štěpánkovi, který stál na začátku cesty k tomu, aby se Ostrava stala Evropským městem sportu 2014.

A to, že projekt smysl měl, dokládají v současnosti probíhající jednání se školami, které by rády i v dalším využívaly sportoviště SBA Squash k dalším hodinám tělocviku.

 

Ostrava, 22. 9. 2014

Bc. Tomáš Bajgar
předseda SBA Squash clubu