O nás

.

OTEVÍRACÍ DOBA SPORTOVNÍHO CENTRA:

Po – Pá:       8:00 – 20:00

So:               8:00 – 12:00

Ne+svátky:  8:00 – 20:00

Nabízíme sportovní vyžití na 3 squashových a 2 badmintonových kurtech, cvičební lekce na 17 spinningových kolech za asistence specializovaných instruktorů. Dále fitness, vyplétací servis, masáže, kosmetiku, nehtovou modeláž a příjemného posezení ve sport baru.

Provozní řád SBA SPORTCENTRA Havránek

Všichni zákazníci SBA jsou povinni seznámit se s bezpečnostními předpisy a provozním řádem SBA a bez výhrad je dodržovat. Vstupem do objektu SBA za účelem využití nabízených služeb zákazník potvrzuje, že akceptuje nejen Provozní řád SBA SQUASH Centra, ale také Provozní řády jednotlivých nabízených služeb.

  1. Provozní doba SBA je v pracovní dny od 8:00 hodin do 20:00 hodin, sobota od 8:00 hodin do 12:00 hodin a neděle a státní svátky od 8:00 hodin do 20:00 hodin, není-li stanoveno jinak.
  2. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád SBA dbát pokynů obsluhujícího personálu, trenérů a cvičitelů a chovat se ohleduplně k ostatním zákazníkům.
  3. V celém objektu SBA je zakázáno kouřit, konzumovat donesené jídlo a nápoje.
  4. Zákazník může využívat SBA a jeho jednotlivé části a zařízení jen k účelům, ke kterým jsou určené, a to dle zásad bezpečnosti provozu, požární ochrany a hygieny (viz. jednotlivé provozní řády).
  5. Při provozování jednotlivých sportovních aktivit je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry, dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při které by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo a při které by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení SBA. Zákazník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu nese za něj plnou zodpovědnost.
  6. Zákazník, který způsobil škodu na zařízení a vybavení SBA (nebo jejich části), příp. ztratí zapůjčený předmět, v souladu s § 420 a násl. Občanského zákoníku vzniklou škodu provozovateli SBA uhradí v pořizovací ceně ihned, nejpozději však do 5 dnů od vzniku škody, popřípadě prostřednictvím pojišťovny u které má zákazník sjednanou odpovědnostní pojistku.
  7. Zákazník podává připomínky a uplatňuje reklamace v recepci SBA u obsluhujícího personálu, kde také získá veškeré další informace.